"Metsamajandamiskava soovitati tellida OÜ Taxatiolt. Heikiga väga meeldiv ja professionaalne suhtlus, kõik mõtted ja soovid võtab kenasti arvesse ja oskab ka ise head nõu anda. Kava valmis kiirelt ja õigeaegselt. Heiki oskab oma tööd hästi teha."

Tauri Tinast