top of page

Olen metsaomanik, soovin metsamajandamiskava, mida ma tegema pean?
Peate ühendust võtma ettevõttega, kes tegeleb metsamajandamiskavade koostamisega. Nimekiri on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt.
 
Soovin teilt tellida metsamajandamiskava, mis andmeid teil vaja on?
Vaja on katastriüksuse tunnust või tunnuseid, millele te metsamajandamiskava saada soovite.
 
Saadan teile e-kirja enda katastriüksuse tunnusega, sooviga tellida metsamajandamiskava, mis edasi saab?
Teile tehakse esimesel võimalusel pakkumine, milles on välja toodud töö maksumus ja valmimise tähtaeg. Kui teile pakkumine sobib, palume teil seda e-kirja teel üle kinnitada. Kinnituse kättesaamise järel saate omakorda vastuse, millega antakse teada, et metsamajandamiskava koostamine on töösse võetud.
 
Kas metsaomanik peab ise ka midagi tegema?
Ei pea. Kui olete metsamajandamiskava tellimise omalt poolt ära kinnitanud ja sellele vastuse saanud, ei ole teil hetkel rohkem vaja midagi teha. Metsakorraldaja võtab teiega täiendavate küsimuste tekkimise korral ise ühendust.

Kas selleks, et metsakorraldaja/metsakorraldusettevõte saaks metsamajandamiskava andmed riiklikusse metsaregistrisse sisse kanda, peab metsaomanik andma omapoolse nõusoleku/volituse/kinnituse? 
Jah. 1. jaanuarist 2023 jõustus seadusemuudatus, mille alusel on metsamajandamiskava andmete metsaregistrisse esitamiseks nõutav omaniku kinnitus. Selle andmine on metsaomanikule kõige lihtsam läbi riikliku metsaregistri. Vastava juhendmaterjali leiab metsaregistri allosast: "Juhendid". Lahtrisse "Metsakorraldaja kood" tuleb sisestada tuleb metsakorraldusettevõtte registrikood. OÜ Taxatio registrikood on 12746012.
 
Metsamajandamiskava koostamise tellimine on minu poolt kinnitatud ja teie poolt töösse võetud. Mis edasi saama hakkab?
1. Metsakorraldaja käib metsas välitöödel, vormistab töö ära ning saadab teile e-posti teel ülevaatamiseks pdf-dokumendi kujul esmase metsamajandamiskava.
2. Olles saanud teie kinnituse kava sobivuse kohta, palume teil sisse logida riiklikusse metsaregistrisse ja anda seal omapoolne kinnitus, et OÜ Taxatio võib teie maaüksusele koostatud metsamajandamiskava riiklikusse metsaregistrisse esitada. Peale kinnituse andmist esitab metsakorraldaja metsamajandamiskava andmed riiklikusse metsaregistrisse kontrollimiseks ja sisse kandmiseks.
3. 30 tööpäeva jooksul vaatab riiklik spetsialist kava üle ja puuduste mitteilmnemise korral kannab selle metsaregistrisse. Puuduste ilmnemise korral teostab metsakorraldaja vigade paranduse ning esitab andmed uuesti riiklikusse metsaregistrisse kontrolli.
4. Metsakorraldaja saadab teile pdf-dokumendi kujul lõpliku metsamajandamiskava ning esitab tehtud töö eest arve. Soovi korral saadab metsakorraldaja teile Omniva pakiautomaadi vahendusel ka paberkandjal metsamajandamiskava. Maksumus vastavalt hinnakirjale.
 
Kas käite metsamajandamiskava tegemiseks ise ka metsas kohal või teete drooniga/aerofotode alusel?
Parima kvaliteedi tagamiseks käime alati ise metsas kohal.
 
Kas on vaja, et tuleksin metsa kaasa?
Ei ole.
 
Kas peab metsa piire/piiripunkte ette näitama tulema?
Ei pea, metsakorraldaja leiab teie metsa katastriüksuse tunnuse alusel ise üles ning kasutab metsas orienteerumiseks GPS seadet.
 
Kas võib metsa kaasa tulla?
Metsakorraldaja peab saama välitööde tegemisel täielikult keskenduda metsa vaatlemisele, mõõtmisele ja kirjeldamisele. Seetõttu on parem, kui metsaomanik metsakorraldajaga metsa kaasa ei tule. Metsaomanik ja metsakorraldaja võivad soovi korral enne või pärast välitööde teostamist kokku saada. Ideaalis jääb kokkusaamise kestus ühe tunni piiresse
 
Kas tegelete ka metsa piiride märkimisega / piiripunktide tähistamisega?
Jah, maksumus vastavalt hinnakirjale.

Kas metsamajandamiskavasse kirja pandud tööde (näiteks lageraie ja istutamine) teostamine on kohustuslik?
Ei ole. Metsamajandamiskavasse kirja pandud tööd on soovituslikku laadi. Vaikimisi on need määratud sellel eeldusel, et metsaomanik soovib enda metsast läbi metsa majandamise saada majanduslikku tulu. Lõplikud otsused ja teod jäävad alati metsaomaniku enda langetada.

bottom of page