top of page

Milleks metsamajandamiskava?

 

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab metsaomanikule hea ülevaate tema metsa hetkeseisust ja võimaldab tal metsa seaduslikult majandada.

Vaata metsamajandamiskava näidist.

Kavas antakse soovitused parimaks metsamajandamiseks, pidades vaikimisi silmas seda, et metsast saadav tulu oleks võimalikult kõrge. Dokumendi koostamisel lähtume võimalusel konkreetse metsaomaniku peamisest eesmärgist. Olgu selleks näiteks majandusmets, puhkemets, parkmets või püsivalt jätkusuutlik marja- ja seenemets.

Metsaseadusest tulenevalt on metsamajandamiskava plaanitava raie korral kohustuslik:

- eraisikule, kelle metsamaa pindala ühe maaüksuse piires on suurem kui 5 hektarit

- juriidilisele isikule, kelle metsa pindala ühe maaüksuse piires ületab 2 hektarit

Kava valmimise järel saab metsaomanik enda maaüksusele 10 aastaks kehtiva ja riiklikult tunnustatud dokumendi, mis lubab tal selle alusel metsas erinevaid raieid ja töid teha. Selleks peab ta esitama Keskkonnaametile metsateatise. Teatise esitamine pole kohustuslik, kui kinnistult raiutava puidu maht ei ületa 20 tihumeetrit aastas. 

Metsateatise esitamise kohta loe täpsemalt siit.

Metsamajandamiskava koostamise eest maksab riik metsaomanikule ühe korra seitsme aasta jooksul toetust, mille määr hetkel (2024. aastal) on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Toetuse taotlemiseks peab metsaomanik olema metsaühistu liige. Toetuste taotlemise ja ühistute kohta loe täpsemalt Sihtasutus Erametsakeskus kodulehelt. 

bottom of page