OÜ Taxatio on sõltumatu Eesti metsakorraldusettevõte, mille põhitegevuseks on metsamajandamiskavade koostamine, metsanduslik nõustamine ja metsade turuväärtuse arvutamine. Koostöös heade kolleegidega pakume teenust üle Eesti. Metsa kirjeldamine on meie jaoks vastutus nagu seda on metsa majandamine - nii looduse kui ka tulevaste põlvede ees. Koostame teie metsale hästi läbimõeldud kava, mille tegemise juures arvestame võimalusel kõikide teie soovidega.

Lugupidamisega

Heiki Valdaru

Metsakorraldaja tunnistus nr. 223

Metsakorraldusettevõtte tegevusluba nr. KME000004

Käbiküla, Kehtna vald, Raplamaa

+ 372 5692 4691