top of page

OÜ Taxatio on sõltumatu Eesti metsakorraldusettevõte, mille põhitegevuseks on metsamajandamiskavade koostamine, metsanduslik nõustamine, metsade turuväärtuse arvutamine ja meie poolt välja töötatud mullasondi müümine. Koostöös heade kolleegidega pakume metsakorraldusteenust üle Eesti. Metsa kirjeldamine on meie jaoks vastutus nagu seda on metsa majandamine - nii looduse kui ka tulevaste põlvede ees. Koostame teie metsale hästi läbimõeldud kava, mille tegemise juures arvestame võimalusel kõikide teie soovidega.

Heiki Valdaru

Lugupidamisega
Heiki Valdaru
Metsakorraldaja tunnistus nr. 223
Metsakorraldusettevõtte tegevusluba nr. KME000004

bottom of page